Vad kan vi hjälpa dig med?

Routermjukvara

Senaste mjukvaruversioner:

Router 1.6.7

LTE 2.1.49 

Senaste fixar:

  • Förbättring av Wi-Fi prestanda
  • Förbättrat uppkopplingsförfarande mot nätet
  • Uppdatering av WAN subnät mask, nu alltid /24
  • Förbättringar i GUI
^