Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad händer om jag förbrukar mer datamängd än vad som ingår i mitt abonnemang?

Har du en abonnemangsform med begränsad datamängd och förbrukar mer data än vad som är tillåtet för ditt abonnemang, kommer din tjänst tillfälligt stängas av fram tills månadsslutet. För att öppna upp din tjänst innan månadsskiftet kan du välja att fylla på med extra data.

Dataförbrukningen för ditt abonnemang kommer automatiskt att nollställas vid månadsskiftet. Ej förbrukad påfylld extra data kommer inte medfölja till kommande månad.

Du kan själv kontrollera din aktuella förbrukning och fylla på extra data via mina sidor. 
 

Har ni ett M2M abonnemang med begränsad datamängd som ni överskrider, då debiteras det 1,89kr per överskridande MB

^