Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad har jag för uppsägningstid?

Samtliga avtal som tecknas hos oss har som hos de flesta operatörer en viss uppsägningstid om man vill avsluta sin tjänst.

Abonnemang som tecknats innan 1 maj 2014 har enligt avtal tre kalendermånaders uppsägningstid.
Exempel:
Du meddelar önskan om avslut av ditt abonnemang den 16/3. Har du tecknat ditt abonnemang innan 1 maj 2014, sägs ditt avtal upp tre kalendermånader senare, termineringsdatumet blir 30/6.

Abonnemang som tecknats efter den 1 maj 2014 har en kalendermånads uppsägningstid.
Exempel:
Du meddelar önskan om avslut av ditt abonnemang den 16/3. Har du tecknat ditt abonnemang efter 1 maj 2014 kommer termineringsdatumet att bli 30/4.

Att tänka på - Ovanstående information gäller endast om du har ett abonnemang utan bindningstid, i annat fall är det bindningstiden som gäller.

 

^